Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Phương)

TỪ ĐIỂN ONLINE

Tra Từ Điển

Liên kết giáo dục

TIN TỨC THẾ GIỚI

Online

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chatbox

  Open Cbox
  Gốc > Kinh nghiệm sử dụng máy tính > Tìm kiếm thông tin trên Internet >

  Tìm kiếm nhạc trên Google

  Bài viết này sẽ dạy bạn làm thế nào để dùng google tìm kiếm các file mp3. Hướng dẫn này
  có tính thực tế cao và sẽ tập trung vào "cách làm thế nào" chứ không giải thích tại sao (các chuỗi ký tự tìm kiếm khác nhau) phải như thế.

  Mục Lục
  ----------------------------------------------------------------------
  0) Từ chìa khóa
  1) Các thư mục
  2) Các máy chủ Xitami
  3) Lập danh sách thư mục
  4) Các máy chủ Andromeda

  5) Các nghệ sĩ Zina
  6) Các máy chủ chạy Apache có mp3

  7) Các bài hát riêng lẻ


  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 0 - Từ chìa khóa
  ----------------------------------------------------------------------

  Đây là một vài định nghĩa tôi sẽ sử dụng ở dưới.

  [Directory String] (chuỗi thư mục) có thể là một trong những cái sau :
  1) "index of"
  2) "last modified"
  3) "parent of"

  [file type] (dạng tập tin) có thể là một trong những cái sau:
  1) "mp3"
  2) "shn"
  3) "wma"

  [mp3 name](tên file MP3) có thể là một trong những cái sau :
  1) tên của album trong ngoặc kép

  2) tên của nghệ sĩ trong ngoặc kép
  3) bạn táo bạo và để tên file trống và sẽ ra rất nhiều link
  4) tự sáng tạo!

  [limitors]
  1) -html -htm -php -asp -txt -pls
  (-filetype:txt) thêm tham số này vào cuối chuỗi tìm kiếm có thể lọc được những file không mong muốn.

  (-playlist) thêm tham số này vào cuối chuỗi tìm kiếm có thể lọc được những file không mong muốn.

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 1 - Các thư mục
  ----------------------------------------------------------------------

  Đây là những cách thông dụng nhất mà mp3 được lưu trữ trên World Wide Web,Bạn nên thử những chuỗi này trước.


  Định dạng chuỗi :
  Dạng 1 : [Directory String] + (inurl + [file type] + [mp3 name]

  Dạng 3 : [Directory String] + [file type] + [mp3 name] + [limitors]

  Ví dụ :
  - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp -txt -pls
  - "index of" + "mp3" + "radiohead" -html -htm -php
  - "index of" + mp3 + "grandaddy"
  - "index of" + inurl:mp3 + "beatles" -txt -pls
  - "index of" + intitle:mp3 + beatles
  - "last modified" + "shn" + "dylan"
  - "last modified" + inurl:shn + "bob dylan"
  - "parent of" + inurl:wma + "grandaddy"


  Ví dụ :
  - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp -txt -pls
  - "index of" + "mp3" + "radiohead" -html -htm -php
  - "index of" + mp3 + "grandaddy"
  - "index of" + inurl:mp3 + "beatles" -txt -pls
  - "index of" + intitle:mp3 + beatles
  - "last modified" + "shn" + "dylan"
  - "last modified" + inurl:shn + "bob dylan"
  - "parent of" + inurl:wma + "grandaddy"

  Đề nghị :
  - Thử (intitle:index.of + "mp3" + "tên nhóm nhạc" -htm -html -php -asp) đầu tiên , thông thường nó sẽ hiệu quả nhất.


  Một thủ thuật nhỏ khác:
  - Nếu bạn tìm ra rất nhiều kết quả với google nhưng các trang có vẻ như không đúng ý bạn thử thêm ngày và chuỗi "apache" vào chuỗi tìm kiếm

  VD:

  - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache feb-2005
  - intitle:index.of + mp3 + "grandaddy" -html -htm -php -asp apache 2005

  Hoặc nếu bạn chỉ muốn một danh sách mp3 lớn thực hiện một tìm kiếm như thế này hàng tháng:


  - intitle:index.of + mp3 + -html -htm -php -asp apache mar

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 2 - Các máy chủ Xitami
  ----------------------------------------------------------------------

  Định dạng chuỗi :
  Dạng 1 : "xitami web server" + (inurl [file type] + [mp3 name]

  Ví dụ :
  - "xitami web server" + "mp3" + "radiohead"
  - "xitami web server" + intitle:shn + "beatles"
  - "xitami web server" + inurl:mp3 + "magnetic fields"

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 3 - Lập danh sách thư mục
  ----------------------------------------------------------------------

  Định dạng chuỗi :
  Type 1 : "directory listings" + (inurl [file type] + [mp3 name]
  Type 3 : "directory listings of" + (inurl [file type] + [mp3 name]


  Ví dụ:
  - "directory listings" + "mp3" + "radiohead"
  - "directory listings" + intitle:shn + "beatles"
  - "directory listings" + inurl:mp3 + "magnetic fields"
  - "directory listings of" + "mp3" + "radiohead"
  - "directory listings of" + intitle:shn + "beatles"
  - "directory listings of" + inurl:mp3 + "magnetic fields"

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 4 - Các máy chủ Andromeda
  ----------------------------------------------------------------------

  Định dạng chuỗi :
  Type 1 : "scott matthews" + andromeda + [mp3 name]
  Type 2 : "scott matthews" + andromeda + [file type] + [mp3 name]
  Type 3 : "powered by andromeda" + [mp3 name]
  Type 4 : "powered by andromeda" + [file type] + [mp3 name]
  Type 5 : inurl:andromeda.php + [mp3 name]
  Type 6 : inurl:anromeda.php + [file type] + [mp3 name]
  Type 7 : "scott matthews"
  Type 8 : "powered by andromeda"
  Type 9 : inurl:andromeda.php

  Ví dụ :
  - "scott matthews" + andromeda + "radiohead"
  - "scott matthews" + andromeda + "mp3" + "fitter"
  - "powered by andromeda" + "gradaddy"
  - "powered by andromeda" + "mp3" + "just like women"
  - inurl:andromeda.php + "shn"
  - inurl:anromeda.php + "wma" + "dylan"
  - "scott matthews"
  - "powered by andromeda"
  - inurl:andromeda.php

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 5 - Các nghệ sĩ Zina
  ----------------------------------------------------------------------

  Định dạng chuỗi :
  Type 1 : "zina artists"

  VD :
  - "zina artists"

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 6 - Các máy chủ chạy Apache có mp3
  ----------------------------------------------------------------------

  Định dạng chuỗi :
  Type 1 : "stream all" + apache + [mp3 name]
  Type 2 : "stream all" + apache
  Type 3 : "shuffle all" + apache + [mp3 name]
  Type 4 : "shuffle all" + apache

  VD:
  - "stream all" + apache
  - "stream all" "shuffle all" mp3
  - "stream all" + apache + radiohead
  - "shuffle all" + beatles

  ----------------------------------------------------------------------
  Phần 7 - Các bài hát riêng lẻ

  ----------------------------------------------------------------------

  Định dạng : [mp3 name].mp3 -playlist -filetype:txt

  Ví dụ :
  - "ok_computer_live.mp3" -playlist -filetype:txt
  - "*ok_computer*.mp3" -playlist -filetype:txt
  - kid*a.mp3 -playlist -filetype:txt

  ##########################################

  Cách 2:

  Đây là ví dụ thứ hai của việc cực đại hóa kết quả tìm kiếm với Google:

  1. Trong ô Search của google , gõ vào một trong hai chuỗi sau đây (thử chuỗi một trước; nếu bạn không thích kết quả này, thử chuỗi thứ hai trong lần tìm tiếp theo):  * "index of/mp3" -playlist -html -lyrics
  * "index of/" mp3 -playlist -html -lyrics

  2. Nếu bạn thích, thêm tên nghệ sĩ hoặc tên bài hát vào cuối chuỗi tìm kiếm, sau đó click phím Search.
  3. Đây là một vài Ví dụ:

  * "index of/mp3" -playlist -html -lyrics beatles
  * "index of/mp3" -playlist -html -lyrics punk
  __________________________________________________ ___________


  Mẹo này giúp bạn tìm thấy các thư mục chứa đầy file MP3 bằng cách tìm kiếm trang mục lục của Apache:

  1. Trong ô Search của google gõ vào đoạn mã sau:
  2. +("index of") +("/mp3"|"/mp3s"|"/music") +(mp3|zip|rar) +apache
  3. Bằng cách biên tập mã này, bạn có thể tìm kiếm bất kỳ định dạng truyền thông(media) nào cả oog, wav, pdf, ...v.v.
  4. Cần bảo đảm phải biên tập cả tên thư mục cũng như phần mở rộng của file.
  __________________________________________________ ___________

  Tìm kiếm mp3 và các file nén, tìm kiếm bằng tiêu đề:

  1. Trong ô Search của google gõ vào đoạn mã sau:
  2. allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) TiêuĐề
  3. Thay thế TiêuĐề với tiêu đề bài hát, tên nghệ sĩ,hoặc tên album.
  4. Đây là một vài ví dụ:
  * allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) beatles
  * allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) revolver
  * allinurl: +(mp3|rar|zip|tgz) greatest hits
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  & và tìm kiếm các chương trình Cell Phone:

  chỉ cần gõ vào dòng sau trong hộp search của google và xem kinh nghiệm một thế giới mới của tìm kiếm Games:


  Tìm games
  "parent directory" nokia games -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  Tìm tones
  "parent directory " nokia polyphonic -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  Tìm games cho hệ điều hành Symbian:
  "parent directory " symbian games -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  Tìm Wallpapers
  "parent directory " nokia wallpapers -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  Tìm file Midi nói chung
  "parent directory " midi -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums


  thử dùng "Index of" thay thế "parent directory"
  Google không chỉ là cỗ máy tìm kiếm tốt nhất thế giới, nó cũng là một cuốn từ điển cực kỳ tốt. Để sử dụng nó như một cuốn từ điển, chỉ cần gõ
  "define:TERM", và thay thế TERM với từ mà bạn muốn tra.
  Ví dụ , Nếu bạn muốn tra từ "roflmao", gõ "define:roflmao" (không có ngoặc kép "), ấn Enter. Tìm kiếm này sẽ cho bạn rất nhiều tài nguyên khác nhau định nghĩa của từ roflmao. Ví dụ , roflmao có nghĩa là "rolling on the floor laughing my ass off".
  ----------------------------------------------------------------
  Và bây giờ, là lúc để vui một tý -- Google whacking. Thực tế là, sau vài phút, Tôi thấy Google whacking trở nên cực kỳ chán, nếu không muốn nói là gây bực dọc. Một google whack là một câu hỏi có 2 từ mà sẽ chỉ cho một kết quả. Bạn có thể không dùng ngoặc kép, và cả 2 từ trong câu hỏi phải là từ thực sự. Và tất nhiên rất là khó.
  Để biết thêm thông tin, tôi đề nghị bạn vào trang này: _http://googlewhacking.com

  Tại điểm này, những điều cơ bản của Google đã được trải qua hết, và chắc bạn sẽ trở thành người tìm kiếm với Google ở trình độ vừa phải.
  __________________________________________________ ___________
  Làm thế nào để tìm kiếm các thứ trong google

  cách 1
  gõ chuỗi này vào google search:

  "parent directory " /appz/ -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  "parent directory " DVDRip -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  "parent directory "Xvid -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  "parent directory " Gamez -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  "parent directory " MP3 -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  "parent directory " Name of Singer or album -*** -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

  Nhớ rằng tôi chỉ thay đổi các từ đứng sau parent directory, thay đổi nó thành cái bạn muốn và bạn sẽ có rất nhiều thứ.


  Cách 2
  Gõ chuỗi này vào google search:

  ?intitle:index.of? mp3

  Bạn chỉ cần thêm tên của bài hát/nghệ sĩ/ca sĩ.
  Ví dụ : ?intitle:index.of? mp3 jackson

  Cách 3
  Gõ chuỗi này vào google search:

  inurl:microsoft filetype:???

  cách 4
  Gõ chuỗi này vào google search:

  intitle:index.of.???

  Cách 5
  Gõ chuỗi này vào google search:

  "name of object"download
  "name of object download"
  free "name of object"download
  free "name of object download"

  Hoặc chỉ tìm kiếm với (các) tên file.
  và thay vì sử dụng thẻ inurl: , sử dụng site: cũng được.

  Tìm kiếm trong Rapidshare.de:
  _http://www.google.com/search?q=+.zip+OR+.rar+OR+.pdf+site:rapidshare.de& hl=en&lr=&c2coff=1&as_qdr=all&start=510&sa=N

  Tìm kiếm phim(movies):
  _http://www.google.com/search?q=+.wmv+OR+.avi+OR+.mpeg+OR+.rm+site:rapids hare.de&hl=en&lr=&as_qdr=all&start=10&sa=N

  Tìm kiếm nhạc:
  _http://www.google.com/search?q=+.MP3+OR+.WMA+OR+.Ogg+OR+.rm+site:rapidsh are.de&hl=en&lr=&as_qdr=all&start=10&sa=N

  Hãy đùa vui với những đuôi file.
  --------------------------------------------------------------------------------------------  Tìm kiếm Sách điện tử E-Books

  inurl:ebook.DDU | inurl:ebook.EEN | inurl:ebook.JGT | inurl:ebook.LiB | inurl:ebook.EAT

  Có vài cách để phân biệt từ những chuỗi tìm kiếm trên với sự thay đổi kết quả trong ý thích của bạn. Ví dụ ,bạn có thể bỏ qua toán tử "inurl:" để đánh trúng rất nhiều thứ như các bài viết trong diễn đàn hoặc BitTorrent links. (Rất hữu ích nếu bạn đang tìm kiếm những thứ hiếm.)

  Bạn cũng có thể thêm vào kiểu file type bạn thích (VD như PDF, CHM, LIT, ...v.v) để có một tìm kiếm chuyên sâu. Cuối cùng, đừng quên đặt cặp () hoặc cặp khác, nếu không Google sẽ bị rối. Khi định nghĩa một phát biểu OR , Google đòi hỏi cặp () xung quang nó. Ví dụ , Bạn có thể tìm kiếm với:

  - (ebook.DDU | ebook.EEN | ebook.JGT | ebook.LiB | ebook.EAT )
  or
  - PDF (ebook.DDU | ebook.EEN | ebook.JGT | ebook.LiB | ebook.EAT )
  or get fancy with
  - (PDF | CHM | LIT | ZIP | RAR | ISO) (ebook.DDU | ebook.EEN | ebook.JGT | ebook.LiB | ebook.EAT)

  Bạn cũng có thể dùng "Parent Directory"+ phía trước nó nhưng đừng giới hạn chỉ tìm kiếm trong Google , thử nhiều máy tìm kiếm khác.
  Nếu không nhớ ra cả cụm từ hoặc câu hoàn chỉnh mà chỉ mang máng một vài chữ, bạn hãy chèn dấu * vào vị trí mơ hồ đó. Ví dụ: Khi gõ "Tốt gỗ * sơn" vào ô tìm kiếm, chọn Pages from Vietnam > Search, bạn sẽ được Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

  Nếu cảm thấy khoảng cách giữa các từ dài, hãy cho thêm vài dấu *, ví dụ:

  Người dùng có thể tận dụng dấu * để tìm ra thông tin theo một form nào đó. Ví dụ khi ghi thông tin quảng bá, các công ty thường viết Địa chỉ: ...; Tel:...; E-mail:... Bạn sẽ đặt dấu này thay vào vị trí của dấu ... để thu thập dữ liệu.

  Dấu này rất hữu dụng khi bạn muốn tra cứu và so sánh giữa các khái niệm dễ nhầm lẫn hoặc gần giống nhau. Ví dụ: Nếu gõ George * Bush vào ô tìm kiếm, người dùng sẽ có được thông tin về cha con tổng thống Bush; kết quả sẽ cho thấy George W. Bush là đương kim tổng thống Mỹ và George H.W. Bush là cựu tổng thống Mỹ.
  Một lần search cho ra hai nhân vật cần tìm kiếm.


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Phương @ 00:10 24/10/2009
  Số lượt xem: 884
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Mathematics Newsletter